Hasło:

zapaćkać

HasłoOkreślenie hasła
zapaćkaćpot. upaćkać, ubabrać, upaprać
zapaćkaćzapaprać, zababrać, ubrudzić
zapaćkaćpobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
zapaćkaćpowalać, zawalać, poplamić
zapaćkaćzaplamić, wyplamić, splamić
zapaćkaćutytłać, wytytłać, zapaskudzić
zapaćkaćumazać, wymazać, wysmarować
zapaćkaćusmarować, zasmarować, ugnoić
zapaćkaćzabłocić, pobłocić, unurzać
zapaćkaćposp. wyświnić, uświnić
zapaćkaćposp. zaświnić, oświnić
zapaćkaćposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
zapaćkaćuwalać, zbrukać