Hasło:

zaognić

HasłoOkreślenie hasła
zaognićnp. spór: rozjątrzyć, rozognić, pogłębić
zaognićnp. spór: zintensyfikować, wzmóc, nasilić
zaognićnp. spór: spotęgować, zaostrzyć
zaognićnp. ranę: rozjątrzyć, rozdrażnić, rozdrapać, rozszarpać
zaognićnp. spór: natężyć, podsycić