Hasło:

zamanifestować

HasłoOkreślenie hasła
zamanifestowaćprzedstawić, zaprezentować, zademonstrować
zamanifestowaćpokazać, okazać, ukazać
zamanifestowaćwyartykułować, uwidocznić, ujawnić
zamanifestowaćuzewnętrznić, wystąpić z czymś