Hasło:

zademonstrować

HasłoOkreślenie hasła
zademonstrowaćzamanifestować, przedstawić, zaprezentować
zademonstrowaćpokazać, okazać, ukazać
zademonstrowaćwyartykułować, uwidocznić, ujawnić
zademonstrowaćuzewnętrznić, wystąpić z czymś