Hasło:

występować

HasłoOkreślenie hasła
występowaćnp. o roślinach: trafiać się, pojawiać się, znajdować się
występowaćwypisywać się, wycofywać się, odchodzić, składać rezygnację
występowaćnp. o wysypce: powstawać, wykwitać, wychodzić
występowaćnp. o roślinach: rosnąć, wegetować
występowaćzabierać głos, przemawiać, wypowiadać się
występowaćwychodzić, wylegać, wyrajać się, wysypać się
występowaćnp. o wysypce: ukazywać się, pokazywać się, pojawiać się
występowaćnp. w teatrze: grać, współwystępować