Hasło:

wyrolować

HasłoOkreślenie hasła
wyrolowaćpot. wykołować, okantować, wykantować
wyrolowaćpot. wymanewrować, wykiwać, wykolegować
wyrolowaćwyślizgać, nabrać, oszukać
wyrolowaćokłamać, ołgać, oszachrować
wyrolowaćposzachrować, zaszachrować, okpić
wyrolowaćodrwić, zbajerować, zabajerować
wyrolowaćbujnąć, zbujać, naciąć
wyrolowaćrąbnąć, oszkapić, ocyganić
wyrolowaćomamić, zmamić, zwieść
wyrolowaćuwieść, pozwodzić, przechytrzyć
wyrolowaćpodejść, zbajtlować
wyrolowaćposp. oszwabić, orżnąć
wyrolowaćwystrychnąć kogoś na dudka
wyrolowaćwprowadzić kogoś w błąd
wyrolowaćwyprowadzić kogoś w pole, wywieść kogoś w pole
wyrolowaćwystawić kogoś
wyrolowaćwystawić kogoś rufą do wiatru, wystawić kogoś tyłem do wiatru
wyrolowaćwystawić kogoś do wiatru
wyrolowaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
wyrolowaćzrobić komuś wodę z mózgu