Hasło:

wykiwać

HasłoOkreślenie hasła
wykiwaćpot. wykołować, wykolegować, wyrolować
wykiwaćpot. wymanewrować, nabrać, zbajerować
wykiwaćpot. zabajerować, okantować, wykantować
wykiwaćpot. naciąć, podejść, zmylić
wykiwaćpot. oszkapić, ocyganić, oszukać
wykiwaćpot. okłamać, ołgać, zwieść
wykiwaćpot. naciągnąć, złudzić, okpić
wykiwaćpot. odrwić, oszachrować, zaszachrować
wykiwaćpot. otumanić, przechytrzyć, zbajtlować
wykiwaćposp. oszwabić, orżnąć
wykiwaćwprowadzić kogoś w błąd
wykiwaćwyprowadzić kogoś w pole, wywieść kogoś w pole
wykiwaćwystawić kogoś
wykiwaćwystawić kogoś do wiatru
wykiwaćwystawić kogoś rufą do wiatru, wystawić kogoś tyłem do wiatru
wykiwaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
wykiwaćwpuścić kogoś w maliny, wpuścić kogoś w kanał
wykiwaćzajść kogoś z mańki, zażyć kogoś z mańki
wykiwaćwystrychnąć kogoś na dudka
wykiwaćzrobić komuś wodę z mózgu