Hasło:

wykantować

HasłoOkreślenie hasła
wykantowaćpot. okantować, wykiwać, wykołować
wykantowaćwymanewrować, wykolegować, wyrolować
wykantowaćoszukać, okłamać, ołgać
wykantowaćnabrać, naciągnąć, ponaciągać
wykantowaćoszachrować, poszachrować, okpić
wykantowaćodrwić, bujnąć, zbujać
wykantowaćnaciąć, rąbnąć, oszkapić
wykantowaćocyganić, podejść, przechytrzyć
wykantowaćzbajtlować, wystawić kogoś
wykantowaćposp. oszwabić, orżnąć
wykantowaćobełgać, wystrychnąć kogoś na dudka
wykantowaćzrobić komuś wodę z mózgu
wykantowaćwprowadzić kogoś w błąd
wykantowaćwyprowadzić kogoś w pole, wywieść kogoś w pole
wykantowaćwystawić kogoś rufą do wiatru, wystawić kogoś tyłem do wiatru
wykantowaćwystawić kogoś do wiatru
wykantowaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona