Hasło:

wyeksponować

HasłoOkreślenie hasła
wyeksponowaćpodkreślić, zaakcentować, uwydatnić
wyeksponowaćwyróżnić, uwypuklić, udobitnić
wyeksponowaćuplastycznić, uwidocznić
wyeksponowaćwypunktować, zamanifestować
wyeksponowaćwysuwać na pierwszy plan
wyeksponowaćzaprezentować, wystawić, pokazać