Hasło:

wpuścić

HasłoOkreślenie hasła
wpuścićnp. kogoś w kłopoty: wkopać, wrobić, wmanewrować
wpuścićwmotać, wpędzić, wmieszać
wpuścićposp. wpierniczyć, wpieprzyć
wpuścićwłożyć, powkładać, wsadzić
wpuścićpowsadzać, umieścić, poumieszczać
wpuścićuwikłać, zaplątać, wplątać
wpuścićpozwolić wejść, powpuszczać