Hasło:

uwyraźnić

HasłoOkreślenie hasła
uwyraźnićuwydatnić, wyeksponować, zaakcentować
uwyraźnićwyakcentować, wypunktować, udobitnić
uwyraźnićpodkreślić, zaznaczyć, wyróżnić
uwyraźnićuwidocznić, uwypuklić, sprecyzować
uwyraźnićskonkretyzować, ujednoznacznić
uwyraźnićzwrócić komuś uwagę
uwyraźnićwysunąć na pierwszy plan
uwyraźnićpołożyć akcent, położyć nacisk