Hasło:

uwydatnić

HasłoOkreślenie hasła
uwydatnićwyeksponować, zaakcentować, wyakcentować
uwydatnićudobitnić, podkreślić, zaznaczyć
uwydatnićwyróżnić, uwidocznić, uwypuklić
uwydatnićuwyraźnić, zwrócić komuś uwagę
uwydatnićwysunąć coś na pierwszy plan
uwydatnićpołożyć na coś akcent, położyć na coś nacisk