Hasło:

uszargać

HasłoOkreślenie hasła
uszargaćpot. poszargać, zaszargać, zszargać
uszargaćpot. zabrudzić, pobrudzić, ubrudzić
uszargaćpot. wybrudzić, zbrudzić, powalać
uszargaćpot. poplamić, utytłać, wytytłać
uszargaćwysmolić, zapaskudzić, umazać
uszargaćpot. wymazać, usmarować, wysmarować
uszargaćzeszmacić, zabłocić, pobłocić
uszargaćpot. upaprać, zapaprać, zababrać
uszargaćpot. upaćkać, zapaćkać, ubabrać
uszargaćunurzać, uwalać, zbrukać
uszargaćposp. wyświnić, uświnić, oświnić
uszargaćposp. zaświnić, wypaprać
uszargaćposp. zafajdać, ufajdać