Hasło:

usmarować

HasłoOkreślenie hasła
usmarowaćpot. wysmarować, zasmarować, umazać
usmarowaćwymazać, wytłuścić, upaprać
usmarowaćpot. zapaprać, zababrać, ubabrać
usmarowaćpot. splamić, poplamić, ubrudzić
usmarowaćpot. pobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
usmarowaćpot. przybrudzić, powalać, zawalać
usmarowaćpot. utytłać, wytytłać, wysmolić
usmarowaćpot. zasmolić, zapaskudzić, upaćkać
usmarowaćpot. zapaćkać, uwalać
usmarowaćposp. wyświnić, uświnić
usmarowaćposp. zaświnić, oświnić
usmarowaćposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać