Hasło:

upowszechniać

HasłoOkreślenie hasła
upowszechniaćrozpowszechniać, propagować, krzewić
upowszechniaćpromować, popularyzować, uniwersalizować
upowszechniaćreklamować, głosić, wieścić
upowszechniaćszerzyć, udostępniać, umasawiać
upowszechniaćlansować, przeszczepiać, umiędzynaradawiać
upowszechniaćrozgłaszać, ogłaszać, rozpowiadać
upowszechniaćrozprowadzać, rozprzestrzeniać, rozpuszczać
upowszechniaćroztaczać, siać, emitować
upowszechniaćtransmitować, zaznajamiać z czymś
upowszechniaćrozszerzać zasięg czegoś