Hasło:

udobitnić

HasłoOkreślenie hasła
udobitnićpodkreślić, zaakcentować, wyakcentować
udobitnićuwydatnić, wyeksponować, wypunktować
udobitnićzaznaczyć, wyróżnić, uwidocznić
udobitnićuwypuklić, uwyraźnić
udobitnićzwrócić na coś uwagę
udobitnićwysunąć coś na pierwszy plan
udobitnićpołożyć na coś akcent, położyć na coś nacisk