Hasło:

szerzyć

HasłoOkreślenie hasła
szerzyćpropagować, krzewić, rozpowszechniać
szerzyćupowszechniać, promować, popularyzować
szerzyćreklamować, głosić, rozgłaszać
szerzyćwieścić, rozsiewać, rozwijać
szerzyćpopierać, umasawiać, umiędzynarodawiać
szerzyćlansować, przeszczepiać, rozprzestrzeniać
szerzyćroztaczać, zaznajamiać z czymś
szerzyćrozszerzać zasięg czegoś