Hasło:

suponować

HasłoOkreślenie hasła
suponowaćdawn. przypuszczać, domniemywać, mniemać
suponowaćdawn. sądzić, zakładać
suponowaćdawn. domyślać się, snuć przypuszczenie
suponowaćdawn. sugerować, radzić, zalecać
suponowaćdawn. proponować, podpowiadać