Hasło:

spopularyzować

HasłoOkreślenie hasła
spopularyzowaćrozpropagować, rozreklamować, upowszechnić
spopularyzowaćrozpowszechnić, umasowić, uprzystępnić
spopularyzowaćwylansować, wypromować, nagłośnić
spopularyzowaćrozgłosić, roztrąbić, rozkrzewić
spopularyzowaćprzeszczepić, umiędzynarodowić, rozprzestrzenić
spopularyzowaćrozsiać, porozsiewać, roznieść
spopularyzowaćzaznajomić z czymś, rozszerzyć zasięg czegoś
spopularyzowaćwprowadzić coś w modę
spopularyzowaćzrobić szum wokół czegoś, nadać czemuś rozgłos
spopularyzowaćpuścić coś w obieg, puścić coś w świat