Hasło:

rozprzestrzeniać

HasłoOkreślenie hasła
rozprzestrzeniaćekspandować
rozprzestrzeniaćroznosić, rozprowadzać, rozdmuchiwać
rozprzestrzeniaćrozwiewać, rozpylać, rozsiewać
rozprzestrzeniaćsiać, rozpraszać
rozprzestrzeniaćroztaczać, dekoncentrować
rozprzestrzeniaćnadawać czemuś rozgłos, rozpowszechniać, upowszechniać
rozprzestrzeniaćpropagować, popularyzować, rozkrzewiać
rozprzestrzeniaćkrzewić, przeszczepiać, szerzyć
rozprzestrzeniaćpromować, reklamować, umasawiać
rozprzestrzeniaćnagłaśniać, rozgłaszać, ogłaszać
rozprzestrzeniaćumiędzynaradawiać, zaznajamiać z czymś
rozprzestrzeniaćrozszerzać zasięg czegoś