Hasło:

przystąpić

HasłoOkreślenie hasła
przystąpićdostąpić
przystąpićpodjąć, powziąć, przedsięwziąć
przystąpićrozpocząć, otworzyć, pootwierać
przystąpićzacząć, pozaczynać, zapoczątkować
przystąpićzainicjować, wszcząć, wdrożyć
przystąpićtknąć, rzucić się, wziąć się lub zasiąść do czegoś
przystąpićzabrać się do dzieła, złapać się za coś
przystąpićuzyskać członkostwo, wstąpić, zasiąść
przystąpićprzyłączyć się, dołączyć się, przystać
przystąpićzaciągnąć się, związać się, zapisać się
przystąpićzbliżyć się, podejść, dojść
przystąpićprzyjść, dotrzeć, przybliżyć się
przystąpićpodsunąć się, dociągnąć, przybyć
przystąpićpodleźć, dostąpić