Hasło:

przelicytowywać

HasłoOkreślenie hasła
przelicytowywaćdać na licytacji wyższą cenę niż ktoś inny
przelicytowywaćprzen. prześcignąć, przewyższyć kogoś w czymś
przelicytowywaćzgłosić wyższy kolor w kartach niż kontrpartner
przelicytowywaćzaoferować wyższą cenę ; przebijać
przelicytowywaćw przenośni: przeganiać, prześcigać
przelicytowywaćw przenośni: przewyższać, przerastać
przelicytowywaćw przenośni: poprzerastać, wyprzedzać
przelicytowywaćw przenośni: przechodzić, zdeklasowywać
przelicytowywaćw przenośni: zdystansować, przyćmiewać
przelicytowywaćw przenośni: zaćmiewać, przytłumiać