Hasło:

przekalkulowywać

HasłoOkreślenie hasła
przekalkulowywaćskalkulować, wykalkulowywać, obliczać
przekalkulowywaćpoobliczać, policzyć, zliczać
przekalkulowywaćpodliczać, wyliczać, podsumowywać
przekalkulowywaćobrachowywać, wyrachowywać, oszacowywać
przekalkulowywaćwyszacowywać, wycyrklować
przekalkulowywaćdokonywać rachunku, przerachowywać
przekalkulowywaćprzemyśliwać, rozważać, rozpatrywać
przekalkulowywaćprzeanalizowywać, zanalizować, uwzględniać
przekalkulowywaćzaplanować, uplanować, przeplanować
przekalkulowywaćbranie czegoś w rachubę lub pod uwagę