Hasło:

przedkładać

HasłoOkreślenie hasła
przedkładaćprzestawiać, składać coś komuś
przedkładaćwystępować z czymś
przedkładaćtłumaczyć, wyjaśniać coś komuś
przedkładaćprzedstawiać, przytaczać swoje racje
przedkładaćuważać coś za ważniejszeod innych, dawać mu pierwszeństwo
przedkładaćwoleć, preferować
przedkładaćdawn. inklinować
przedkładaćskłaniać się ku czemuś
przedkładaćprezentować, przedstawiać, pokazywać
przedkładaćdemonstrować, roztaczać, wysuwać
przedkładaćstawiać, proponować, występować z czymś
przedkładaćwykładać, przekonywać, wyjaśniać
przedkładaćobjaśniać, tłumaczyć, klarować
przedkładaćpostulować, wyłuszczać, uzasadniać
przedkładaćukazywać, wykazywać
przedkładaćreferować, eksplikować