Hasło:

przedłożyć

HasłoOkreślenie hasła
przedłożyćprzestawiać, składać coś komuś
przedłożyćwystępować z czymś
przedłożyćtłumaczyć, wyjaśniać coś komuś
przedłożyćprzedstawiać, przytaczać swoje racje
przedłożyćuważać coś za ważniejszeod innych, dawać mu pierwszeństwo
przedłożyćprzedstawić, zaprezentować, pokazać
przedłożyćzademonstrować, wnieść, zaproponować
przedłożyćwysunąć, wystąpić z czymś
przedłożyćwyłożyć, wyjaśnić, objaśnić
przedłożyćwytłumaczyć, wyłuszczyć, uzasadnić
przedłożyćukazać, wykazać
przedłożyćzreferować, dać coś komuś do zrozumienia