Hasło:

przeczuwać

HasłoOkreślenie hasła
przeczuwaćinstynktownie odgadnąć coś
przeczuwaćprzewidzieć to, co się stanie
przeczuwaćpodświadomie domyślić się
przeczuwaćprzewidywać, podejrzewać
przeczuwaćprzypuszczać, sądzić
przeczuwaćdomniemywać, mniemać
przeczuwaćodgadywać, przewąchiwać
przeczuwaćwęszyć, wietrzyć
przeczuwaćdomyślać się, odnosić wrażenie
przeczuwaćczuć lub wyczuwać coś przez skórę
przeczuwaćczuć lub wyczuwać pismo nosem
przeczuwaćczytać w czyichś myślach lub oczach
przeczuwaćczytać w czyjejś duszy, wyczuwać coś intuicją, mieć przeczucie