Hasło:

przeciwstawny

HasłoOkreślenie hasła
przeciwstawnybędący w opozycji w stosunku do kogoś
przeciwstawnysprzeczny z czymś
przeciwstawnykrańcowo różny
przeciwstawnykontrastowy
przeciwstawnyantagonistyczny
przeciwstawnyprzeciwny, kontrastowy, sprzeczny
przeciwstawnyrozbieżny, antynomiczny, antynomijny
przeciwstawnyodmienny, inny, różny
przeciwstawnyodrębny, niezgodny, dwubiegunowy
przeciwstawnyróżniący się, wykluczający się
przeciwstawnyantagonistyczny, przeciwdziałający, sprzeciwiający się
przeciwstawnynieprzychylny, nieżyczliwy, nieprzyjazny
przeciwstawnyniechętny, wrogi, wrogo nastawiony
przeciwstawnyniełaskawy, nieprzyjacielski, opozycyjny
przeciwstawnykontestacyjny, kontestatorski, wraży