Hasło:

propagować

HasłoOkreślenie hasła
propagowaćszerzyć, upowszechniać idee, hasła, myśli
propagowaćzjednywać kogoś dla jakiejś idei, akcji
propagowaćkrzewić, rozpowszechniać
propagowaćupowszechniać, promować
propagowaćpopularyzować, reklamować
propagowaćgłosić, rozgłaszać
propagowaćumiędzynarodawiać, agitować
propagowaćapostołować, popierać
propagowaćnauczać, uczyć
propagowaćumasawiać, lansować
propagowaćprzeszczepiać, rozprzestrzeniać
propagowaćroztaczać, zaznajamiać z czymś
propagowaćrozszerzać zasięg czegoś