Hasło:

prezentować

HasłoOkreślenie hasła
prezentowaćpokazywać, ukazywać, wystawiać na widok publiczny
prezentowaćprzedstawiać do oglądania
prezentowaćprzedstawiać kogoś komuś
prezentowaćzapoznawać, zaznajamiać kogoś z kimś
prezentowaćeksponować
prezentowaćprzedstawiać, pokazywać, ukazywać
prezentowaćdemonstrować, przedkładać, unaoczniać
prezentowaćserwować, przybliżać, referować
prezentowaćrelacjonować, roztaczać, wytaczać
prezentowaćnp. program: zapowiadać, anonsować
prezentowaćprzen. uosabiać, objawiać, uzewnętrzniać
prezentowaćprzen. wyrażać, ujawniać, przejawiać
prezentowaćprzen. reprezentować, okazywać
prezentowaćprzen. manifestować, dawać wyraz czemuś