Hasło:

pozostawać

HasłoOkreślenie hasła
pozostawaćnie ruszać się z jakiegoś miejsca
pozostawaćnie opuszczać jakiegoś miejsca
pozostawaćzostać w dalszym ciągu, bez zmian w jakimś położeniu
pozostawaćbyć bez przerwy w jakimś stanie, sytuacji
pozostawaćzostać przy życiu po czyjejś śmierci
pozostawaćzostać jako spadek, spuścizna
pozostawaćbyć resztą jakiejś sumy, ilości
pozostawaćzostać
pozostawaćnie ruszać się, zostawać, trwać
pozostawaćtkwić, siedzieć, bawić
pozostawaćgościć, być, wiekować
pozostawaćzachowywać się, przechowywać się, utrzymywać się
pozostawaćdawn. ostawać się