Hasło:

poutykać

HasłoOkreślenie hasła
poutykaćpowpychać, poupychać, wepchnąć
poutykaćwepchać, powtykać, nawtykać
poutykaćpoustawiać, ustawić, powstawiać
poutykaćwstawić, ulokować, rozlokować
poutykaćnp. w błocie: ugrzęznąć, ugrząźć, utknąć
poutykaćpolokować, poumieszczać, umieścić
poutykaćnaszpikować, nafaszerować
poutykaćwetknąć, powkładać, włożyć
poutykaćpozatykać, utkać, uszczelnić
poutykaćocieplić, ogacić, opatrzyć