Hasło:

potrajać

HasłoOkreślenie hasła
potrajaćpowiększyć trzykrotnie
potrajaćuczynić coś trzykotnie większym