Hasło:

postępowy

HasłoOkreślenie hasła
postępowyodnoszący się do postepu
postępowywyrażający postęp
postępowyzgodny z zasadami postępu
postępowydążący do postepu
postępowyreformatorski, reformistyczny, progresywny
postępowyprogresyjny, progresywistyczny, nowatorski
postępowyprekursorski, pionierski, rewolucyjny
postępowyinnowacyjny, odkrywczy, nowoczesny
postępowysupernowoczesny, ultranowoczesny, ekstranowoczesny
postępowyawangardowy, oryginalny, pomysłowy
postępowyświeży, światły
postępowywzrastający, postępujący, rosnący
postępowynarastający, wzmagający się
postępowyzwiększający się, stopniowy