Hasło:

poplamić

HasłoOkreślenie hasła
poplamićzrobić plamę lub plamy na czymś
poplamićzaplamić
poplamićwyplamić, pobrudzić, ubrudzić
poplamićwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
poplamićutytłać, wytytłać, wysmolić
poplamićzasmolić, zapaskudzić, poszargać
poplamićzaszargać, pobłocić, zabłocić
poplamićupaprać, zapaprać, upaćkać
poplamićzapaćkać, ubabrać, zababrać
poplamićusmarować, zasmarować, pozanosić
poplamićpowalać, zawalać
poplamićposp. wyświnić, uświnić
poplamićposp. zaświnić, oświnić
poplamićposp. wypaprać, zafajdać, ufajdać
poplamićuwalać, zbrukać
poplamićpokalać, skalać