Hasło:

pokroić

HasłoOkreślenie hasła
pokroićpociąć coś na kawałki, na sztuki
pokroićkrając podzielić coś na cząstki
pokroićpot. mocno poranić, pokaleczyć kogoś
pokroićuszkodzić coś ostrym narzędziem
pokroićpokrajać, nakrajać, nakroić
pokroićpociąć, skroić, skrajać
pokroićnaciąć, porozcinać, nasiec
pokroićnarżnąć, porżnąć, poprzecinać
pokroićpoprzekrawać, poćwiartować, pociachać
pokroićpokawałkować, rozkawałkować, poszatkować
pokroićpot. pokrajać, pokaleczyć, okaleczyć
pokroićpot. poranić, pokiereszować, poharatać
pokroićpot. podźgać, porżnąć, pokłuć
pokroićpot. skłuć, pociąć
pokroićpot. pokancerować, poszarpać
pokroićposp. przeharatać
pokroićpot. operować