Hasło:

pokrajać

HasłoOkreślenie hasła
pokrajaćpociąć coś na kawałki, na sztuki
pokrajaćkrając podzielić coś na cząstki
pokrajaćpot. mocno poranić, pokaleczyć kogoś
pokrajaćuszkodzić coś ostrym narzędziem
pokrajaćpokroić, nakrajać, nakroić
pokrajaćpociąć, skroić, skrajać
pokrajaćnaciąć, porozcinać, nasiec
pokrajaćzsiekać, narżnąć, porżnąć
pokrajaćpoprzecinać, poprzekrawać, poćwiartować
pokrajaćpociachać, pokawałkować
pokrajaćrozkawałkować, poszatkować
pokrajaćpot. pokroić, pokaleczyć, okaleczyć
pokrajaćpot. poranić, pokiereszować, poharatać
pokrajaćpot. podźgać, pokłuć, skłuć
pokrajaćpot. pociąć, pokancerować, poszarpać
pokrajaćposp. przeharatać
pokrajaćpot. operować