Hasło:

perspektywiczny

HasłoOkreślenie hasła
perspektywicznyodnoszacy się do perspektywy
perspektywicznyprzedstawiający przedmiot w perspektywie
perspektywicznydotyczący przyszłości, dalszego rozwoju