Hasło:

panować

HasłoOkreślenie hasła
panowaćbyć władcą
panowaćsprawować rządy w jakimś kraju
panowaćwładać
panowaćkrólować
panowaćbyć panem czegoś
panowaćrządzić
panowaćprzewodzić nad kimś lub nad czymś
panowaćpodporządkowywać swej woli
panowaćdawać sobie z czymś radę
panowaćwystępować w pewnym czasie lub na pewnej przestrzeni
panowaćdominować
panowaćbyć położonym wyżej od otoczenia
panowaćgórować nad okolicą
panowaćkrólować, rządzić, władać
panowaćtronować, mieć władzę
panowaćsprawować kontrolę, dominować, dyrygować
panowaćkierować, zarządzać, zawiadywać
panowaćnadzorować, komenderować, kontrolować
panowaćszefować, sterować, pilotować