Hasło:

pamiętnikowy

HasłoOkreślenie hasła
pamiętnikowybędący pamiętnikiem, mający formę pamiętnika