Hasło:

oszwabić

HasłoOkreślenie hasła
oszwabićposp. okantować, wykantować, wykiwać
oszwabićwykołować, wymanewrować, wykolegować
oszwabićwyrolować, oszukać, okłamać
oszwabićołgać, nabrać, naciągnąć
oszwabićponaciągać, oszachrować, poszachrować
oszwabićokpić, odrwić, bujnąć
oszwabićzbujać, naciąć, rąbnąć
oszwabićoszkapić, ocyganić, podejść
oszwabićprzechytrzyć, zbajtlować
oszwabićposp. orżnąć
oszwabićobełgać, wystrychnąć kogoś na dudka
oszwabićzrobić komuś wodę z mózgu
oszwabićwprowadzić kogoś w błąd
oszwabićwyprowadzić kogoś w pole, wywieść kogoś w pole
oszwabićwystawić kogoś
oszwabićwystawić kogoś rufą do wiatru, wystawić kogoś tyłem do wiatru
oszwabićwystawić kogoś do wiatru
oszwabićnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona