Hasło:

oszukać

HasłoOkreślenie hasła
oszukaćświadomie wprowadzić kogoś w błąd dla własnej korzyści
oszukaćokpić
oszukaćzwieść
oszukaćokłamać, okpić, odrwić
oszukaćołgać, zełgać, oszachrować
oszukaćposzachrować, zaszachrować, ocyganić
oszukaćzwieść, naciągnąć, ponaciągać
oszukaćoszkapić, okantować, wykantować
oszukaćwykiwać, wykołować, nabrać
oszukaćbujnąć, zbujać, naciąć
oszukaćzbajtlować, rąbnąć, złudzić
oszukaćposp. oszwabić, obełgać
oszukaćwprowadzić kogoś w błąd
oszukaćwyprowadzić kogoś w pole, wywieść kogoś w pole
oszukaćwystawić kogoś
oszukaćwystawić kogoś rufą do wiatru, wystawić kogoś tyłem do wiatru
oszukaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
oszukaćzrobić komuś wodę z mózgu, wystrychnąć kogoś na dudka