Hasło:

oswajać

HasłoOkreślenie hasła
oswajaćprzyzwyczajać kogoś lub coś do czegoś
oswajaćzaznajamiać
oswajaćzapoznawać z czymś
oswajaćprzyzwyczajać dzikie zwierzęta do przebywania wś, do służenia ludziomród ludzi
oswajaćobłaskawiać
oswajaćprzygotowywać, wprawiać, wdrażać, aklimatyzować
oswajaćposkramiać, ujarzmiać, kiełznać
oswajaćokiełznywać, udomawiać
oswajaćudomowiać, udamawiać
oswajaćdawn. okiełzywać