Hasło:

osobniczy

HasłoOkreślenie hasła
osobniczywłaściwy osobnikowi
osobniczyodnoszący się do osobnika
osobniczyindywidualny
osobniczyjednostkowy
osobniczyswoisty