Hasło:

osadzić

HasłoOkreślenie hasła
osadzićosiedlić kogoś gdzieś
osadzićulokować
osadzićumieścić
osadzićnanieść coś, powodując powstawanie osadów
osadzićprzytwierdzić do czegoś
osadzićumocować coś w czymś, na czymś
osadzićzmontować
osadzićoprawić
osadzićnałożyć
osadzićzałożyć
osadzićnagle, gwałtownie zatrzymać
osadzićwydzielić z roztworu jakąś substancję w postaci osadu przez dodanie odpowiedniego odczynnika
osadzićstrącić
osadzićwytrącić
osadzićrozmieścić, pozasadzać
osadzićobsadzić, poobsadzać, zasadzić
osadzićposadowić, umocować, zamocować
osadzićzamontować, oprawić, pooprawiać
osadzićprzytwierdzić, utwierdzić, przyprawić
osadzićprzyczepić, zainstalować, wbudować
osadzićzahamować, wstrzymać, zatrzymać
osadzićprzystopować, zastopować, unieruchomić
osadzićprzykuć, przygwoździć, przyszpilić
osadzićnawarstwić, spiętrzyć, odłożyć
osadzićwydzielić, strącić, wytrącić