Hasło:

okpić

HasłoOkreślenie hasła
okpićoszukać
okpićzwieść
okpićpot. oszukać, odrwić, oszachrować
okpićoszkapić, ocyganić, okantować
okpićwykantować, wykiwać, wykołować
okpićwymanewrować, zwieść, pozwodzić
okpićnaciągnąć, ponaciągać, bujnąć
okpićzbujać, naciąć, nabrać
okpićrąbnąć, przechytrzyć
okpićposp. oszwabić, orżnąć
okpićnabić kogoś w butelkę
okpićwystrychnąć kogoś na dudka
okpićwyprowadzić kogoś w pole, wywieść kogoś w pole