Hasło:

okantować

HasłoOkreślenie hasła
okantowaćpot. wykantować, wykiwać, wykołować
okantowaćwymanewrować, wykolegować, wyrolować
okantowaćpot. oszukać, okłamać, ołgać
okantowaćnabrać, naciągnąć, ponaciągać
okantowaćoszachrować, poszachrować, okpić
okantowaćodrwić, bujnąć, zbujać
okantowaćnaciąć, rąbnąć, oszkapić
okantowaćocyganić, podejść
okantowaćprzechytrzyć, zbajtlować
okantowaćposp. oszwabić, orżnąć
okantowaćobełgać, wystrychnąć kogoś na dudka
okantowaćzrobić komuś wodę z mózgu
okantowaćwprowadzić kogoś w błąd
okantowaćwyprowadzić kogoś w pole, wywieść kogoś w pole
okantowaćwystawić kogoś
okantowaćwystawić kogoś rufą do wiatru, wystawić kogoś tyłem do wiatru
okantowaćwystawić kogoś do wiatru
okantowaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona