Hasło:

okłamać

HasłoOkreślenie hasła
okłamaćkłamiąc oszukać kogoś
okłamaćwprowadzić kogoś w błąd
okłamaćoszukać, okpić, odrwić
okłamaćołgać, zełgać, oszachrować
okłamaćposzachrować, zaszachrować, ocyganić
okłamaćnaciągnąć, ponaciągać, oszkapić
okłamaćokantować, wykantować, wykiwać
okłamaćwykołować, nabrać, bujnąć
okłamaćzbujać, naciąć, zbajtlować
okłamaćrąbnąć, złudzić, zwieść
okłamaćposp. oszwabić, obełgać
okłamaćwyprowadzić kogoś w pole, wywieść kogoś w pole
okłamaćwystawić kogoś
okłamaćwystawić kogoś rufą do wiatru, wystawić kogoś tyłem do wiatru
okłamaćnabić kogoś w butelkę, zrobić z kogoś balona
okłamaćzrobić komuś wodę z mózgu, wystrychnąć kogoś na dudka