Hasło:

odnosić

HasłoOkreślenie hasła
odnosićdostarczyć coś na miejsce, z którego to zostało zabrane
odnosićdostarczyć coś lub kogoś w określone miejsce
odnosićzanieść gdzieś
odnosićosiągnąć, uzyskać coś w rezultacie własnych działań, wysiłków
odnosićdoświadczyć, doznać czegoś
odnosićzastosować do kogoś, czegoś
odnosićprzypisać komuś, czemuś
odnosićpowiązać z czymś