Hasło:

odnieść

HasłoOkreślenie hasła
odnieśćdostarczyć coś na miejsce, z którego to zostało zabrane
odnieśćdostarczyć coś lub kogoś w określone miejsce
odnieśćzanieść gdzieś
odnieśćosiągnąć, uzyskać coś w rezultacie własnych działań, wysiłków
odnieśćdoświadczyć, doznać czegoś
odnieśćzastosować do kogoś, czegoś
odnieśćprzypisać komuś, czemuś
odnieśćpowiązać z czymś
odnieśćpoodnosić, ponieść, zwrócić
odnieśćpozwracać, dostarczyć, zdać
odnieśćodtaszczyć, zataszczyć, zatachać
odnieśćzawlec, zatargać, potargać
odnieśćnp. sukces: uzyskać, osiągnąć, dopracować się
odnieśćzapracować, wypracować, dojść do czegoś
odnieśćposp. dochrapać się
odnieśćnp. obrażenia: doznać, zaznać, doświadczyć
odnieśćprzypisać, powiązać, skojarzyć, zastosować