Hasło:

odkrywać

HasłoOkreślenie hasła
odkrywaćodsłonić to, co zostało zakryte
odkrywaćodrzucać przykrycie
odkrywaćuczynić coś widocznym
odkrywaćpoznać rzecz dotąd jeszcze nie znaną
odkrywaćnatrafić na coś
odkrywaćdokonać odkrycia
odkrywaćspostrzec, zauważyć coś, kogoś
odkrywaćzaobserwować coś
odkrywaćdopatrzyć się czegoś
odkrywaćwyjawić, ujawnić coś
odkrywaćpodać coś do wiadomości
odkrywaćczynić widocznym, odsłaniać, obnażać
odkrywaćpokazywać, ukazywać
odkrywaćdokonywać odkrycia, znajdować, wynajdywać
odkrywaćzgłębiać, spostrzegać
odkrywaćdopatrywać się, poznawać nieznane
odkrywaćnp. spisek: wykrywać, ujawniać, wyjawiać
odkrywaćnp. spisek: wyświetlać, odtajniać, demaskować